COACHING LITERARI - Tutories personalitzades - Assessorament literari

COACHING LITERARI - Tutories personalitzades - Assessorament literari
 

El coaching (mot anglès, originari del món de l'esport, que s'ha estès a moltes altres àrees per designar el procés d'entrenament i acompanyament de qui vol aprendre o millorar per part d'un especialista en la matèria), que també anomenem acompanyament literari, o tutories, s'adreça a totes aquelles persones que escriuen i que necessiten un acompanyament personal i un ensenyament a mida per a millorar en tots els aspectes que tenen a veure amb el fet d'escriure. 

 

El coaching és un recurs per a aquelles persones que no poden acudir als cursos d'escriptura, presencials o virtuals, o que volen un seguiment personalitzat per avançar d'una manera més ràpida en el seu aprenentatge, i treballar només aquelles aspectes en què tenen més mancances o els cal aprofundir, o per acabar o pulir un projecte literari (novel·la, reculls de contes, assaig, etc.) en què estan treballant i que, un cop acabat amb garanties, volen presentar a editorials, premis, etc. 

 

El coaching és un servei integral i personalitzat que pretén dotar l'alumne de totes les eines i recursos per millorar les seves competències en l'àmbit de l'escriptura, així com posar-li a l'abast tot allò que cal saber per dedicar-s'hi, ja sigui com a professional o com a aficionat. 

 

Com a servei personalitzat, el professional dedica el temps exclusiu a l'alumne, avalua la seva feina, detecta les mancances i els aspectes a millorar per a treballar-los, i també l'acompanya en l'aprenentatge de la disciplina i la tècnica que es requereix per escriure. 

 

Els serveis personalitzats es pacten en cada cas concret segons les necessitats i el pressupost de cada alumne, partint d'una base, que s'exposa a continuació. 

 

• Una trobada personal amb l'alumne. És vital que el coach o tutor tingui aquesta primera trobada que serveix per conèixer-se personalment i perquè l'alumne pugui explicar i mostrar el projecte o projectes en què treballa i transmetre les seves inquietuds. Per al coach és un punt de partida per planificar el seguiment i la feina a fer. 

 

• Una valoració per part de la tutora dels escrits de l'alumne per tal de detectar els punts forts i febles i començar a treballar les sessions. Inclou un informe que redactarà la professora i que es lliurarà a l'alumne. 

• 6 setmanes de sessions: sessions setmanals virtuals de ¾ d'hora (a través del campus d'escriptura de l'escola o per xat de gmail —només cal tenir un compte de gmail). Són sessions totalment dinàmiques on l'alumne exposa els dubtes, la professora comenta els aspectes que considera oportuns, fa  recomanacions, procura que l'alumne aprengui dels seus errors, fa seguiment dels avenços, guia l'alumne, etc. i finalment proposa la feina que l'alumne ha de fer abans de la següent sessió. 

 

• Quina és la feina del tutors? 

La feina que fa el tutor o coach, a part de la valoració inicial i la redacció de l'informe i de les sessions presencials, és molta ja que requereix d'un coneixement profund de l'alumne tant de les mancances i necessitats de les que es partexi com de l'evolució posterior, setmana a setmana. 

Tasques concretes: lectura dels escrits, valoració inicial i redacció de l'informe, valoracions setmanals de la feina de l'alumne, preparació de les sessions setmanals, recerca de material i recursos personalitzats per a l'alumne, etc. 

 

• Quina no és la feina dels tutors? 

No és feina del tutors escriure per l'alumne, ni acabar la seva obra, ni corregir els seus escrits. 

 
  • Període:
  • Professorat: Teresa Muñoz
  • Horari:
  • Lloc:
  • Coordenades GPS: -
  • Data límit de matriculació: 0000-00-00
  • Preu: 650 €

Comparteix:

Escola d'Escriptura de Lleida, SCP. CIF J25801051

Avís legal | Drets d'autor | Política de privacitat

Desenvolupat per Imatgestió