Foto Actualitat

Actualitat

30 Juliol 2016

Convocatòria Premi VENT DE PORT 2016

Us recordem que fins al dia 11 de setembre de 2016 podeu participar en el premi literari Vent de Port enviant el vostre conte original per correu.

 

 

Us recordem que fins al dia 11 de setembre de 2016 podeu participar en el premi literari Vent de Port enviant el vostre conte original per correu.

El jurat de la 22a edició estarà format per Jordi Mir, Vicenç Llorca, Ada Castells, Marta Boleda (guanyadora de l’edició de 2015) i Josep Fabà (en qualitat de representant de l’entitat organitzadora).

Des de l’associació La Casa del Sol Naixent de Tremp us animem a participar i us desitgem molta sort. Podeu consultar les bases del concurs fent clic aquí.

I si no us voleu perdre les nostres actualitzacions, podeu connectar amb nosaltres a través de Facebook: www.facebook.com/premiventdeport

Bases Vent de Port 2016

Premi Vent de Port 2016

de contes

Aquest premi el convoca l’associació cultural i recreativa

LA CASA DEL SOL NAIXENT

de Tremp (Pallars Jussà) amb el suport de l’Ajuntament de Tremp.

Està dotat amb 2.100 euros.

1.         El premi Vent de Port es concedirà al millor conte de temàtica lliure.

2.         Cada autor podrà entrar a concurs amb una sola obra, i l’autoria haurà de ser individual.

3.         Els treballs hauran de ser inèdits i escrits en llengua catalana. Les obres no podran haver estat premiades anteriorment, ni trobar-se pendents de la resolució d’altres certàmens.

4.         L’extensió no excedirà el nombre màxim de vuit fulls, impresos a una sola cara i a doble espai. El text haurà d’estar mecanografiat en la tipografia Times New Roman, amb un cos de 12 punts.

5.         El conte guanyador serà publicat per Pagès Editors, juntament amb els millors treballs escollits pel jurat. La participació al premi comporta, en el cas dels autors seleccionats per formar part de la publicació, la cessió dels drets d’explotació de l’obra a l’associació convocant. En el cas de no resultar guanyador, aquests drets tornaran a recaure sobre els autors passat un any de l’edició del llibre. Un cop emès el veredicte del jurat, doncs, els autors no podran renunciar a la publicació del seu conte, i l’hauran de trametre a l’organització en format digital.

6.         Els treballs s’hauran de trametre en el format especificat, en cinc exemplars, a La Casa del Sol Naixent, apartat de correus núm. 10, 25620-TREMP (Pallars Jussà). Els exemplars no podran contenir cap element identificatiu de l’autoria de l’obra. En un sobre tancat, s’adjuntaran les dades següents: títol, nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte i correu electrònic. A l’exterior del sobre, només hi apareixerà el títol del conte.

7.         El termini d’admissió d’originals comença el dia 23 d’abril de 2016 i acaba el dia 11 de setembre de 2016.

8.         El jurat del premi estarà format per Vicenç Llorca, Jordi Mir, Ada Castells, Marta Boleda i Josep Fabà.

9.         El veredicte del jurat es farà públic en un acte que se celebrarà durant el primer trimestre del 2017.

10.       No hi ha cap límit d’edat per a la participació en aquest premi.

11.       Els originals no seran retornats. En cap cas se’n farà un ús a part de l’estrictament relacionat amb el premi.

12.       Els autors dels contes seleccionats es comprometen a aparèixer en la publicació amb el seu nom i cognoms, i en cap cas sota pseudònim.

13.       El guanyador rebrà 2.100 euros en concepte de premi i d’avançament dels drets d’explotació de la primera edició. Els finalistes, és a dir, la resta d’autors que publicaran en el recull de contes, rebran dos exemplars de la publicació.

14.       Tant l’organització com el jurat del premi es reserven el dret de resoldre, segons el seu bon criteri, qualsevol cas no previst en aquestes bases.

15.       La participació en el premi implica l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb nosaltres escrivint-nos al correu electrònic

 premiventdeport@gmail.com

 

 

 

Enllaç: https://ventdeport.wordpress.com/

 

Escola d'Escriptura de Lleida, SCP. CIF J25801051

Avís legal | Drets d'autor | Política de privacitat

Desenvolupat per Imatgestió