CATALÀ per a escriptors

CATALÀ per a escriptors
Objectius

Detectar els propis errors, corregir-los, desembrollar els dubtes més persistents,  i solidificar el coneixement de la gramàtica. Assolir un molt bon nivell de català que permeti treballar amb seguretat amb l'element més important a l'hora d'escriure: la llengua.

Objectius concrets:

- Detectar els errors en els propis textos

- Esclarir els aspectes més tèrbols del català

- Resoldre els dubtes dels alumnes en matèria de llengua

- Perfeccionar el coneixement de la llengua

- Treballar aspectes lingüístics rellevants

- Dotar els alumnes dels recursos i eines lingüístiques: diccionaris, manuals, etc.

Descripció del curs: curs de perfeccionament dels aspectes ortogràfics i gramaticals del català a partir dels aspectes més controvertits de la llengua i que causen major dificultat, i dels dubtes i de les necessitats concretes dels alumnes.

Va adreçat a escriptors, amateurs i professionals que, tot i escriure en català, tenen algunes mancances ja sigui perquè no han estudiat en català o perquè no han rebut una formació prou completa de la llengua per escriure textos literaris.

Metodologia

Sessions semipresencials i curs eminentment pràctic per treballar els aspectes de la llengua en què els alumnes tinguin major dificultat.

Es parteix dels escrits dels alumnes i d'una base teòrica mínima. Els aspectes de la gramàtica més dificultosos de la llengua per explicar en profunditat els aspectes lingüístics en què hi pot haver errors (sintaxi, ortografia, puntuació) per tal que els alumnes aclareixin els dubtes i corregeixin els seus propis errors.

 

Professor
Teresa  Muñoz

Teresa Muñoz

teresa@escolaescripturalleida.cat

Teresa Muñoz és llicenciada en Filologia Catalana i Màster en Gestió Cultural per la UB. És editora, escriptora i professora d'escriptura i de català per a adults. Fa més de quinze anys que es dedica al món editorial i literari. La primera editorial on va treballar va ser al Grup 62 (Edicions 62 i Editorial Empúries), que va representar la seva escola professional i li va obrir les portes d'aquest món. Altres editorials on ha treballat són Viena Edicions i Grup Edebé. També ha treballat com a free lance per a altres segells fent de traductora, correctora i editora externa. Ha participat en múltiples tallers, xerrades, conferències, així com de jurat en diversos premis literaris. Com a gestora cultural ha treballat en la redacció del contingut del futur museu de les llengües de Barcelona.

Programa

El programa d'aquest curs és dinàmic perquè es fonamenta, bàsicament, en el material que sorgeixi dels textos dels alumnes i, per tant, variarà segons el grup/classe. No obstant això, hi ha una base teòrica mínima per arrencar el curs que contempla els següents aspectes:

1. Aspectes ortogràfics més dificultosos (accents, dièresi, “b” i “v”, etc.)

2. Aspectes gramaticals més dificultosos (sintaxi, pronoms, verbs, etc.)

3. Qüestions controvertides (“per o per a”; “si no, o sinó”, “per què o perquè”, règims verbals, Complement directe o indirecte?, etc.)

4. Puntuació

Escola d'Escriptura de Lleida, SCP. CIF J25801051

Avís legal | Drets d'autor | Política de privacitat

Desenvolupat per Imatgestió