Política de privacitat i Protecció de dades

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’ESCOLA D'ESCRIPTURA DE LLEIDA, SCP informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l'empresa, mitjançant els formularis situats en el seu lloc web, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’ESCOLA D'ESCRIPTURA DE LLEIDA, SCP, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, l’ESCOLA D'ESCRIPTURA DE LLEIDA, SCP informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: C / Valls d'Andorra, 1 25005 Lleida. Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a l’ESCOLA D'ESCRIPTURA DE LLEIDA, SCP, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar a l’ESCOLA D'ESCRIPTURA DE LLEIDA, SCP qualsevol variació i que l’ ESCOLA D'ESCRIPTURA DE LLEIDA, SCP té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge del seu lloc web pertanyen, per a si mateixa o com a cessionària, a l’ESCOLA D'ESCRIPTURA DE LLEIDA, SCP. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts del seu lloc web sense el consentiment exprés de l’ESCOLA D'ESCRIPTURA DE LLEIDA SCP.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’ESCOLA D'ESCRIPTURA DE LLEIDA, SCP es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. ESCOLA D'ESCRIPTURA DE LLEIDA, SCP.

Escola d'Escriptura de Lleida, SCP. CIF J25801051

Avís legal | Drets d'autor | Política de privacitat

Desenvolupat per Imatgestió